การว่ายน้ำของเด็กไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีประโยชน์อีกมากที่คุณแม่ยังไม่รู้ และวันนี้เราจะมาบอกประโยชน์ของการว่ายน้ำเด็กเล็กจนถึงวัยคิดส์กันค่ะ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-6%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-7

Share this