Teacher teaching baby how to swim in Bangkok

เรียนว่ายน้ำเด็กดีอย่างไร และทำไมต้องที่
BABY SWIMMING

 • เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ และการว่ายน้ำท่ามาตรฐานที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำหรือจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี และหนึ่งในสาเหตุหลักเกิดจากเด็กขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ
  (ที่มา : https://bit.ly/2BedGnW)

  ผลการศึกษาโดยทีมแพทย์ในต่างประเทศพบว่าเด็กในวัย 1-4 ปี ที่ได้เรียนว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงจากการจมน้ำลดลงถึง 88% เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กจะมีทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ มีสติ และไม่ตื่นตระหนก
  (ที่มา : https://bit.ly/2Xnz6Xf)

 • เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งการทำงานของปอดและหัวใจ อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้เติบโตสมวัย

 • ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการทรงตัว โดยเด็กเล็กและทารกที่ได้เรียนว่ายน้ำจะสามารถนั่ง คลาน ตั้งไข่ ยืน และเดินได้เร็วและมั่งคงกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำ งานวิจัยในต่างประเทศพิสูจน์แล้วว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็กพออายุมากขึ้นจะมีทักษะการทรงตัวและการคว้าจับสิ่งของดีกว่าเด็กที่ไม่เคยเรียนว่ายน้ำ
  (ที่มา : https://bit.ly/NUSTresearch)

 • เสริมสร้างสติปัญญาและฝึกสมาธิ ช่วยให้เด็กๆ ไม่สมาธิสั้นเนื่องจากในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและทารกนั้น เด็กๆ ต้องตั้งใจฟังและปฎิบัติตามคำสั่งของคุณครูในสระว่ายน้ำทำให้สมองได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เติบโตได้อย่างเต็มที่ สมวัย และเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการต่อยอดพัฒนาสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  ผลการวิจัยของ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ที่เก็บข้อมูลของทารกและเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จำนวนกว่า 7,000 คน และใช้เวลาศึกษาวิจัยเป็นเวลานานกว่า 4 ปี พบว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี มีผลการเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษาและคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกันที่ไม่เคยเรียนว่ายน้ำหรือเคยเรียนว่ายน้ำแต่ไม่ได้เรียนแบบต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด
  (ที่มา : https://bit.ly/GriffithBabySwim)

 • ช่วยให้เจริญอาหาร เนื่องจากการเรียนว่ายน้ำต้องใช้พลังงานมากกว่าการออกกำลังกายบนบกถึง 4 เท่า ส่งผลให้เด็กและทารกที่เรียนว่ายน้ำเจริญอาหาร เด็กและทารกที่ไม่ค่อยทานอาหารหรือทานอาหารยากก็จะรับประทานอาหารใด้ดียิ่งขึ้น

 • ช่วยให้หลับง่าย หลับสนิท และหลับลึกขึ้น ทำให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ทำงานได้อย่างเต็มที่ในขณะที่น้องหลับ ส่งผลให้ร่างกายเติบโตได้อย่างเต็มที่และสมวัย

 • ช่วยให้อารมณ์ดี ร่าเริง มีความสุข มั่นใจในตัวเอง ไม่กลัวคนแปลกหน้า กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก

 • ช่วยฝึกระเบียบวินัยและทักษะการเข้าสังคม จากการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันในคลาส ทำให้น้องรู้จักการแบ่งปัน การอดทนรอคอย และไม่เป็นเด็กใจร้อน เอาแต่ใจ

 • ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และลูกมีเวลาทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะการว่ายน้ำในเด็กทารกจะช่วยให้น้องรับรู้ถึงความรัก ความอบอุ่น ห่วงใย จากคุณพ่อคุณแม่ที่ลงว่ายน้ำกับน้องในคลาสจากการโอบกอดและสัมผัสตัว แถมยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กับลูกอีกด้วยค่ะ

เด็กทารกมีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมาตั้งแต่ตอนอยู่ในถุงน้ำคร่ำในครรภ์ของคุณแม่ จึงไม่แปลกที่เด็กทารกจะมีความสามารถในการดำน้้ำติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือที่เรียกว่า Diving Reflex อย่างไรก็ตามความสามารถนี้ไม่ใช่ความสามารถในการ “ว่ายน้ำ” นะคะ ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนน้องว่ายน้ำได้ก็ตามและหากไม่ถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจะเลือนหายไปเองเมื่อน้องอายุประมาณ 4-6 เดือน นั่นคือสาเหตุว่าทำไมจึงควรให้น้องเริ่มฝึกว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็ก เหตุผลก็เพื่อที่จะกระตุ้นความสามารถในการดำน้ำนี้ของน้องให้ยังคงติดตัวต่อไป ทำให้ไม่กลัวน้ำตั้งแต่ยังเล็ก และง่ายต่อการฝึกฝนต่อยอดทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้องต่อไปค่ะ

สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงวัย 4-6 เดือน น้องส่วนใหญ่จะคอแข็งแล้ว (สามารถตั้งคอขึ้นเองได้) ทำให้สามารถทำกิจกรรมการสอนว่ายน้ำในคลาสได้อย่างปลอดภัย และน้องก็ยังได้รับการฉีดวัคซีนที่สำคัญส่วนใหญ่ครบแล้ว รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็หายเหนื่อยจากช่วงเวลาพักหลังคลอดน้องแล้วด้วยเช่นกันค่ะ

BABY SWIMMING เป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็ก “แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทย” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านการบริการและการออกแบบพัฒนาหลักสูตรการสอนว่ายน้ำเด็กและทารก เรายังเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับความไว้วางใจและร่วมดำเนินงานกับโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง

คุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าน้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำและการจมน้ำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ การว่ายน้ำท่ามาตรฐานที่ถูกต้องสวยงาม เห็นผลจริง จากหลักสูตรการสอนว่ายน้ำที่มีคุณภาพ โดยคุณครูสอนว่ายน้ำเด็กที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการบริการที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

ดูคะแนนรีวิวของเราจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ครอบครัว ได้ที่นี่ค่า :

** คะแนนรีวิวจากลูกค้าของเรา **

สระว่ายน้ำของเราทุกสาขาเป็นสระน้ำอุ่น (30-33°c) ในร่ม ระบบน้ำเกลือ / น้ำแร่ / UV บำบัด ออกแบบและก่อสร้างอย่างพิถีพิถันให้เหมาะสำหรับทารกและเด็กอายุ 4 เดือน-12 ปี โดยเฉพาะ ไม่มีกลิ่น ไม่แสบตา และไม่ระคายเคืองผิวเด็กและทารก ช่วยให้น้องๆ รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุมค่าน้ำและความสะอาดตลอด 24 ชม. ด้วยระบบหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจริยะ บริเวณสระอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง แสงแดดส่องถึง และไม่อับชื้นค่ะ

สระว่ายน้ำของ BABY SWIMMING ในสาขาที่เป็นสระระบบน้ำเกลือจะใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในสระว่ายน้ำ และน้ำในสระจะถูกส่งไปยังเซลล์เกลือ (Salt chlorinator) เพื่อทำปฏิกิริยาไฟฟ้าและสร้างคลอรีนธรรมชาติ (Sodium hypochlorite – NaOCl) ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19 (COVID-19) ได้เหมือนคลอรีนปกติแต่ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ระคายผิว โดยค่าคลอรีนจะถูกควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลาด้วยเครื่องวัดระบบดิจิตอลที่แสดงผลได้อย่างแม่นยำค่ะ
 
สำหรับสาขาที่ใช้ระบบน้ำแร่ และระบบ Ultra Violet (UV) ในการฆ่าเชื้อ จะมีการเติมคลอรีนน้ำด้วยเครื่องควบคุมปริมาณคลอรีนอัตโนมัติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา สามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ได้ค่ะ
 
นอกจากนั้นแล้ว สระว่ายน้ำของเราทุกสาขายังมีการเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำส่งห้องแลปวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ อยู่เป็นประจำ โดยมีรอบการตรวจสอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ พร้อมกับควบคุมและปรับแร่ธาตุองค์ประกอบต่างๆ ของน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาวะสมดุลย์ ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนการสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็กอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำในสระว่ายน้ำของเราทุกสาขาได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง
 
คุณพ่อคุณแม่สามารถขอดูผลการตรวจสอบค่าน้ำได้ที่สาขา และพาน้องๆ มาเรียนว่ายน้ำได้อย่างสบายใจเลยค่า

เรามีเกณฑ์ตรวจสอบการทำความสะอาดของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชิ้นอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เหมือนที่ใช้ในการทำความสะอาดโรงแรมชั้นนำและในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โดยมีการเปลี่ยนของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหลายชุดในแต่ละวันเพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยสูงสุดสำหรับเด็กและทารก

คุณพ่อคุณแม่สามารถดูมาตรการป้องกันด้านอื่นๆ ของเราได้ที่นี่ค่ะ :

http://bit.ly/COVID19-Prevention

เราเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ความสะดวก และจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งานของคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ไม่จำเป็นค่ะ เนื่องจากสระว่ายน้ำมีความลึกเพียง 1-1.2 เมตร เท่านั้น ซึ่งเป็นระยะที่สามารถยืนถึง และเพื่อให้การเรียนการสอนว่ายน้ำและการทำกิจกรรมในคลาสมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่แออัดจนเกินไป ที่ BABY SWIMMING เราอนุญาตให้ผู้ปกครอง 1 ท่าน ลงสระว่ายน้ำกับน้องได้ 1 คน เท่านั้นค่ะ

หลักสูตรการสอนว่ายน้ำเด็กและทารกของเราออกแบบโดยนำจุดเด่นของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กในประเทศออสเตรเลียมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุ พัฒนาการ รวมทั้งวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็กทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยมากที่สุด นอกจากนี้หลักสูตรของเรายังได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก Swim Australia

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

โปรแกรมสอนว่ายน้ำของเรา

ทีมคุณครูสอนว่ายน้ำเด็กและทารกของเราเป็นคุณครูมืออาชีพ สอนสนุก มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยตรง คุณครูผู้สอนทุกท่านผ่านการฝึกอบรมการสอนว่ายน้ำเด็กและทารกตามเกณฑ์มาตรฐานของ Australian Swimming Coaches & Teachers Association (ASCTA) และการฝึกอบรมการสอนว่ายน้ำเด็กและทารกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงตาม Training Roadmap ในแบบฉบับเฉพาะของ BABY SWIMMING ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยทีม “BABY SWIMMING Academy” เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณครูมีความรู้และทักษะในการสอนว่ายน้ำให้น้องๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เห็นผลจริง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพการสอนว่ายน้ำของคุณครูรวมทั้งจัดฝึกอบรมเพื่ออัพเดทความรู้ ทักษะ และกิจกรรมใหม่ๆ ให้แก่คุณครูทุกท่าน ทุกสาขา อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

ทีมงานคุณภาพ

ข้อแนะนำมีดังนี้ค่ะ :-

 • มาถึงสระว่ายน้ำก่อนเวลาเรียนว่ายน้ำประมาณ 15-30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ
 • งดนมและอาหารน้องก่อนเข้าเรียน 30 นาที เพื่อป้องกันน้องอาเจียนลงสระว่ายน้ำขณะเรียนในคลาส
 • งดทา Body Lotion และล้างตัวให้สะอาดก่อนลงสระทุกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

การเตรียมตัวเรียนว่ายน้ำ

BABY SWIMMING ในรายการต่างๆ

คอร์สเรียนว่ายน้ำของเรา

กิจกรรมในคลาสของเรา

ผู้ปกครองที่ลงสระว่ายน้ำกับน้องกรุณาใส่หน้ากากอคริลิคตลอดเวลาเรียนว่ายน้ำนะคะ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้ปกครองที่ลงสระว่ายน้ำกับน้องกรุณาใส่หน้ากากอคริลิคตลอดเวลาเรียนว่ายน้ำนะคะ สามารถหาซื้อเองหรือติดต่อซื้อที่สาขาที่น้องเรียนอยู่ได้ค่ะ

Go! Go! Go! พุ่งจรวดเตะขา ฝึกไปทำไมและเด็กๆ ได้อะไรกันน้า?

พื้นฐานสำคัญของการว่ายน้ำ คือท่าทางที่ถูกต้องและการจัดระเบียบร่างกาย ก่อนที่น้องๆ จะว่ายน้ำเป็นจำเป็นต้องได้รับการฝึกและปลูกฝังพื้นฐานการจัดท่าทางของร่างกายก่อน วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ...

สนุกเรียนรู้แบบ x3 กับกิจกรรม “Slider เกาะ Noodle และ Kick and Paddle”

โดยปกติเรามักชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำแบบ Step by Step...

1 2 3…Jump! สนุกกับกิจกรรม “มาริโอ้ลงหลุม”

ความสนุก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่เกิดจากความสุขของลูกมักเป็นสิ่งที่เติมเต็มพลังใจของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเสมอค่ะ แต่น่าจะดีกว่ามากๆ หากเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของน้องๆ...

BABY SWIMMING เปิดรับสมัครนักเรียนเทอม 4/63

โอกาสดีๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหากิจกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกและช่วยให้ลูกมีทักษะพัฒนาการที่ดี มาถึงแล้วค่า!!   BABY...

การดำน้ำ – “ความมั่นใจที่สร้างได้”

การดำน้ำ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ จะต้องฝึกฝน เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ซึ่งจะต้องเรียนรู้และทำซ้ำบ่อยๆ...

ช่วงหยุดอยู่บ้านแบบนี้ ส่งคลิปของน้องๆ มาร่วมสนุกกันค่ะ

ช่วงหยุดอยู่บ้านแบบนี้ ส่งคลิปออกกำลังกายต้านโควิดของน้องๆ ที่ฝึกตามท่าออกกำลังกายของคุณครูของเรา ชิงรางวัลสระว่ายน้ำเป่าลมขนาด 3...

BABY SWIMMING เปิดรับสมัครนักเรียนเทอม 2/63

โอกาสดีๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหากิจกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกและช่วยให้ลูกมีทักษะพัฒนาการที่ดี มาถึงแล้วค่า! BABY SWIMMING...

view more

ข่าวโรงเรียนของเรา

BABY SWIMMING รังสิต | สายไหม พร้อมเปิดบ้านให้เข้าชมและรับสมัครแล้วค่า 14-17 มี.ค. 67 นี้

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกที่สวยที่สุดใจกลางย่านรังสิต สายไหม ดอนเมือง สระน้ำอุ่น ในร่ม...

BABY SWIMMING บางนา (Bang Na) พร้อมเปิดบ้านให้เข้าชมและรับสมัครแล้วค่า 9-10 & 13-17 ก.ย. นี้

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกใจกลางย่านบางนา สระน้ำอุ่น ในร่ม มาตรฐานคุณภาพ ISO...

บางนาไม่ได้มีแค่ MEGA แต่ยังมี BABY SWIMMING บางนา อีก 2 สระ ด้วยน้า…

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกใจกลางย่านบางนา สระน้ำอุ่น ในร่ม มาตรฐานคุณภาพ ISO...

ต้นปี 2567 นี้… เตรียมพบกับ “บ้านหลังที่ 16” ของเรา โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารก “BABY SWIMMING รังสิต | สายไหม”

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกที่สวยที่สุดใจกลางย่านรังสิต สายไหม ลำลูกกา สระน้ำอุ่น ในร่ม...

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก BABY SWIMMING ขอนแก่น (Khon Kaen) เปิดรับสมัครน้องๆ อายุ 4 เดือน-12 ปี พร้อม Early Bird Promotion แล้วค่า!!!

โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารก สระว่ายน้ำในร่ม น้ำอุ่น น้ำเกลือ มาตรฐานคุณภาพ...

มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 (UPDATE)

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด BABY SWIMMING...

view more
Komchadluek
Prachachat.net Logo
BiztoSuccess
Bangkok Biz News Thailand
Channel 3 Logo Thailand
siam rath
banmuanglogo
Thailand Records Logo

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับแม่และเด็ก

จัดการอย่างไร? เมื่อลูกวัยเบบี้ชอบขว้างของ

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แทบทุกบ้านต้องเคยประสบพบเจอปรากฏการณ์ “ลูกชอบขว้างปาสิ่งของ” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นในช่วงวัยประมาณขวบปีแรก ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรได้ก็ตามมักขว้างหรือปาทุกครั้ง จนบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดความกังวลว่านี่เป็นพฤติกรรมตามพัฒนาการของลูก...

ทำไงดี? ลูกวัยเบบี้ชอบเอาของเข้าปาก

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยเบบี้ น่าจะได้เห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของลูกรักที่บางครอบครัวก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติตามวัย เห็นได้แบบชินตา แต่บางบ้านอาจแอบกังวลว่านี่เป็นปัญหาพฤติกรรมของลูกน้อยหรือเปล่า? แล้วคนเป็นพ่อแม่อย่างเราควรทำอย่างไรกันดีนะ......

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี “Innovation”

โดยปกติทั่วไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะพอทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า คำว่า “Innovation” คือการต่อยอด พัฒนา...

ไขข้อข้องใจ…ทำไมต้องให้ลูกฝึกว่ายน้ำใน “สระน้ำอุ่น”?

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ และการที่คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมี “จิตใจอ่อนโยน”

6 วิธีปลูกฝังลูกให้มีจิตใจอ่อนโยน

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ และการที่คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมี “จิตใจอ่อนโยน”

ฝึกลูกน้อย “ลอยตัว” ในน้ำกับอุปกรณ์ “NOODLE”

เราขอเสนอกิจกรรม “Monkey Hanging ล.ลิง ไต่ราว”...

ชวนลูกสนุกฝึกกล้ามเนื้อกับกิจกรรม Monkey Hanging ล.ลิง ไต่ราว

เราขอเสนอกิจกรรม “Monkey Hanging ล.ลิง ไต่ราว”...

ทำยังไงดี? ลูกติดมือถือ

กิจกรรมแสนสนุก “Toy chase” ชวนลูกว่ายน้ำคว้าของเล่น เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะ...

view more

รีวิวคุณภาพการสอนว่ายน้ำของเรา

เรียนว่ายน้ำครั้งแรกของน้องบอลลูน

มาแล้วค่า…คลิปการเรียนว่ายน้ำครั้งแรกของน้องบอลลูน ลูกชายคุณพ่อต่อ (คุณรุ่งโรจน์ สุวรรณธาดา) จากเพจ...

คุณเอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล

ขอขอบคุณ คุณพ่อเอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล ที่มั่นใจในคุณภาพของ...

คุณโจ๊กเกอร์ นพัตฏ์ธร (นพชัย) มัททวีวงศ์

ขอขอบคุณ คุณโจ๊กเกอร์ นพัตฏ์ธร (นพชัย) มัททวีวงศ์...

คุณก้อง ปิยะ เศวตพิกุล

ขอขอบคุณ คุณก้อง ปิยะ เศวตพิกุล ที่มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กที่โรงเรียนสอนว่ายน้ำ...

คุณอ้น น้องอันดา (รายการ wherever)

คุณอ้น (คุณพ่อจำเป็น) และน้องอันดาให้เกียรติมาเรียนว่ายน้ำกับ BABY SWIMMING...

คุณท้อป ดารีนุช

ขอขอบคุณคุณท้อป ดารีนุช สำหรับความไว้วางใจใน BABY SWIMMING...

คุณดัง พันกร บุณยะจินดา

ขอขอบคุณ คุณดัง พันกร บุณยะจินดา ที่ไว้วางใจในคุณภาพของ...

คุณป้อง ณวัฒน์

  ขอบพระคุณ คุณป้อง ณวัฒน์ ที่ไว้วางใจในคุณภาพของ...

view more

YoyoOkanemochi Pernauksorn

เป็นสระว่ายน้ำที่สะอาดได้มาตรฐาน คุณครูใจดีทุกคนค่ะ การบริการดีเยี่ยม

YoyoOkanemochi Pernauksorn

Wuttisak Bass Thabthimsaen

บ้านเราเรียนที่นี่ทั้งพี่และน้องครับ ถ้าผู้ปกครองมองหากิจกรรมทำเสาร์อาทิตย์ เด็กๆไม่เครียดและสนุก แนะนำที่นี่เลยครับ คุณครูสอนสนุกมากๆ ลูกๆชอบเรียน อยากจะมาตลอด รวมทั้งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ไม่กลัวน้ำอีกเลยหลังจากที่มาเรียน รู้จักพื้นฐานการเอาตัวรอดเวลาจมน้ำได้ดีครับ love เลยครับ

Wuttisak Bass Thabthimsaen

Withita Wangsuphakon

คุณครูสอนสนุกมากค่ะ​ เด็กเด็กชอบมาว่่ายน้ำที่นี่มากค่ะ

Withita Wangsuphakon

Watcharee Ati

คุณครูน่ารักใส่ใจนักเรียนดีมาก ให้กำลังใจ และทำให้เด็กๆ มีความสุขในการว่ายน้ำค่ะ

Watcharee Ati

Toey Aeamsumang

เด็กๆ ชอบและ happy ที่ได้มาเรียนมากๆ เลยค่า ขอบคุณมากๆ ค่า

Toey Aeamsumang

Sunny Sukrittanon

ประทับใจทั้งครูทั้งพนักงานที่ดูแลเลยค่ะ ครูเยอะมากๆ ดูแลแทบจะตัวต่อตัวเลย ร้องเพลงกันสนุกสนาน สระน้ำอุ่นสบาย น้องชอบสุดๆ ห้องอาบน้ำก็เยอะ อุปกรณ์อาบน้ำมีให้ครบถ้วน แม่แทบไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยค่ะ สรุปคือต่อคอร์สแน่นอน 😆😆

Sunny Sukrittanon

Sornsida Chanonprapa

คุณครูใส่ใจการสอนดีมากค่ะ ลูกสาวชอบมาก facility สะอาดและปลอดภัย ถูกใจแม่จ้า

Sornsida Chanonprapa

Sompong Waen

ประทับใจวิธีการสอนที่ให้เด็กเรียนรู้ตามความสมัครใจ ไม่ได้หรือไม่ทำ ไม่ฝืน เด็กจึงชอบที่จะมาเรียนด้วยความเต็มใจโดยไใม่ต้องบังคับ

Sompong Waen

Somo Ratirat

ใครกำลังหาที่เรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก แนะนำที่นี้เลยค่ะ เรียนสนุก ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดี คุณครูน่ารักทุกคนเลยคร้า 😊

Somo Ratirat

Pukky Ormanee

คุณครูน่ารักใจดี มีเทคนิคการสอนทำให้เด็กๆรักการว่ายน้ำ สระน้ำอุ่นสะอาดค่ะ

Pukky Ormanee