คอร์สสอนว่ายน้ำในระดับ DOLPHIN มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความ ‘มั่นใจ’ ในการเรียนว่ายน้ำให้น้องเพื่อ ‘เตรียมความพร้อม’ ให้น้องสามารถเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง ฝึกเทคนิคการดำน้ำและการเคลื่อนที่ใต้น้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างถูกต้องปลอดภัย ฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งปูพื้นฐานเพื่อการเรียนว่ายน้ำในท่ามาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของคอร์ส

  • สามารถควบคุมลมหายใจของตนเองขณะว่ายน้ำได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถจับโฟมยาวเคลื่อนที่ดำน้ำ 10 วินาที ได้ด้วยตนเอง
  • สามารถทำท่า Streamline ได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถลอยตัวนอนหงายได้ด้วยตนเองอย่างน้อย 30 วินาที ขึ้นไป
  • สามารถเอาชีวิตรอดจากการพลัดตกน้ำในสถานการณ์ต่างๆ
  • สามารถว่ายน้ำในท่า Dog Paddling ได้ในระยะ 5 เมตร
  • ฝึกทักษะเบื้องต้นอื่นๆ เพื่อต่อยอดการว่ายน้ำ 4 ท่ามาตรฐาน

ตัวอย่างกิจกรรมในคอร์ส

enjoy swimming class
baby swimming with pool noodles
Learning how to use feet in water
best swimming course for children
swimming class
baby learn how to swim in thailand
swimming lessons in thailand
ค่าเรียนว่ายน้ำระยะเวลาจำนวนเงิน
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชำระครั้งเดียว1,000 บาท
ค่าเรียนว่ายน้ำ (คลาส Starfish-Shark) 30 นาที (11 ครั้ง / 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) 8,000 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
7,000-7,500 บาท (ต่างจังหวัด)
ค่าเรียนว่ายน้ำ (คลาส Shark Gold ขึ้นไป) 45 นาที (11 ครั้ง / 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) 9,500 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
8,500-9,000 บาท (ต่างจังหวัด)

* ค่าเรียนว่ายน้ำปี 2564 (2021 Course Fees)
** สำหรับสาขาในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามข้อมูลค่าเรียนของสาขาที่สนใจค่ะ

คอร์สเรียนว่ายน้ำระดับอื่นๆ

STARFISH

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็กทารก อายุ 4-12 เดือน

Nemo Swimming Class

NEMO

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก อายุ 1-2 ปี

Shark Swimming Class

SHARK

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็ก อายุ 4-12 ปี