คอร์สเรียนว่ายน้ำในระดับ STARFISH มุ่งเน้นให้น้องสร้างความ ‘คุ้นเคย’ กับน้ำและการเรียนว่ายน้ำผ่านกิจกรรมการสอนว่ายน้ำเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ในสระว่ายน้ำ ฝึกให้น้องสามารถกลั้นหายใจและดำน้ำในระยะเวลาสั้นๆ ได้อย่างถูกวิธี รวมถึงฝึกให้น้องเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำขั้นพื้นฐานเมื่อประสบอุบัติเหตุโดยมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์หลักของคอร์ส

  • สร้างความคุ้นเคยกับน้ำและความมั่นใจในตนเองขณะทำกิจกรรมในคลาส
  • การบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่
  • สามารถเคลื่อนที่ในน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ในระยะสั้นๆ
  • สามารถดำน้ำ 3 วินาที ได้ด้วยตนเอง
  • สามารถนอนหงายลอยตัวบนอุปกรณ์ช่วยเหลือได้

ตัวอย่างกิจกรรมในคอร์ส

toddler swimming school
baby enjoying swimming classes
dad swimming with kid
baby swimming school
teaching toddler to swim
baby learning how to swim
ค่าเรียนว่ายน้ำระยะเวลาจำนวนเงิน
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชำระครั้งเดียว1,000 บาท
ค่าเรียนว่ายน้ำ (คลาส Starfish-Shark) 30 นาที (11 ครั้ง / 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) 8,000 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
7,000-7,500 บาท (ต่างจังหวัด)
ค่าเรียนว่ายน้ำ (คลาส Shark Gold ขึ้นไป) 45 นาที (11 ครั้ง / 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) 9,500 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
8,500-9,000 บาท (ต่างจังหวัด)

* ค่าเรียนว่ายน้ำปี 2564 (2021 Course Fees)
** สำหรับสาขาในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามข้อมูลค่าเรียนของสาขาที่สนใจค่ะ

คอร์สเรียนว่ายน้ำระดับอื่นๆ

Nemo Swimming Class

NEMO

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก อายุ 1-2 ปี

Dolphin Swimming Class

DOLPHIN

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็ก อายุ 2-4 ปี

Shark Swimming Class

SHARK

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็ก อายุ 4-12 ปี