หลักสูตรสอนว่ายน้ำเด็กและทารกคุณภาพสากล

ออกแบบโดยอดีตอาจารย์ประจำและหัวหน้าหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรร่วมกับคณะอาจารย์ชาวออสเตรเลียที่มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำทารกและเด็กมายาวนานกว่า 20 ปี โดยนำจุดเด่นของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำเด็กและทารกในประเทศออสเตรเลียมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุ พัฒนาการ รวมทั้งวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็กและทารกในประเทศไทยมากที่สุด นอกจากนี้หลักสูตรของเรายังได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก Swim Australia อีกด้วยค่ะ

Kids enjoying swimming lessons

การจัดคลาสเรียนว่ายน้ำ

ในแต่ละคลาส เด็กๆ จะเรียนว่ายน้ำเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ กลุ่มละไม่เกิน 8 คน โดยมีคุณครู 2 ท่าน โดยแบ่งกลุ่มการเรียนว่ายน้ำตามอายุและพัฒนาการของน้องๆ การเรียนการสอนว่ายน้ำของ BABY SWIMMING เป็นการถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการว่ายน้ำผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยเน้นความสนุก การใช้เพลง และเกมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการของน้องๆ ในแต่ละวัย วิธีการสอนว่ายน้ำของเราไม่เพียงให้น้องๆ สนุกกับการทำกิจกรรมในคลาสเรียนว่ายน้ำเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้อง รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ โดยในระหว่างคลาสเรียนจะมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ และติดตามประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องๆ อย่างใกล้ชิด

การประเมินผลและรับประกาศนียบัตร

BABY SWIMMING มีรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ชัดเจน ในแต่ละเทอมจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ของน้องๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวังหรือไม่ โดยคุณครูจะแจ้งผลให้คุณพ่อคุณแม่ทราบพร้อมจัดคลาสเรียนว่ายน้ำที่เหมาะสมให้น้องๆ ในเทอมถัดไป น้องๆ ที่เรียนจบคอร์สเรียนว่ายน้ำของเราและผ่านการประเมินในแต่ละเทอมจะได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลเพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจในวันสิ้นเทอมค่ะ

ดูรายละเอียดคอร์สและค่าเรียน