Baby Swimming School
 • เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ และการว่ายน้ำท่ามาตรฐานที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำหรือจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี และหนึ่งในสาเหตุหลักเกิดจากเด็กขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ
  (ที่มา : https://bit.ly/2BedGnW)

  ผลการศึกษาโดยทีมแพทย์ในต่างประเทศพบว่าเด็กในวัย 1-4 ปี ที่ได้เรียนว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงจากการจมน้ำลดลงถึง 88% เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กจะมีทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ มีสติ และไม่ตื่นตระหนก
  (ที่มา : https://bit.ly/2Xnz6Xf)

 • เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งการทำงานของปอดและหัวใจ อีกทั้งยังช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้เติบโตสมวัย

 • ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการทรงตัว โดยเด็กเล็กและทารกที่ได้เรียนว่ายน้ำจะสามารถนั่ง คลาน ตั้งไข่ ยืน และเดินได้เร็วและมั่งคงกว่าทารกและเด็กเล็กในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนว่ายน้ำ งานวิจัยในต่างประเทศพิสูจน์แล้วว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็กพออายุมากขึ้นจะมีทักษะการทรงตัวและการคว้าจับสิ่งของดีกว่าเด็กที่ไม่เคยเรียนว่ายน้ำ
  (ที่มา : https://bit.ly/NUSTresearch)

 • เสริมสร้างสติปัญญาและฝึกสมาธิ ช่วยให้เด็กๆ ไม่สมาธิสั้นเนื่องจากในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กและทารกนั้น เด็กๆ ต้องตั้งใจฟังและปฎิบัติตามคำสั่งของคุณครูในสระว่ายน้ำทำให้สมองได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เติบโตได้อย่างเต็มที่ สมวัย และเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการต่อยอดพัฒนาสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  ผลการวิจัยของ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย ที่เก็บข้อมูลของทารกและเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จำนวนกว่า 7,000 คน และใช้เวลาศึกษาวิจัยเป็นเวลานานกว่า 4 ปี พบว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี มีผลการเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษาและคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกันที่ไม่เคยเรียนว่ายน้ำหรือเคยเรียนว่ายน้ำแต่ไม่ได้เรียนแบบต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด
  (ที่มา : https://bit.ly/GriffithBabySwim)

 • ช่วยให้เจริญอาหาร เนื่องจากการเรียนว่ายน้ำต้องใช้พลังงานมากกว่าการออกกำลังกายบนบกถึง 4 เท่า ส่งผลให้เด็กและทารกที่เรียนว่ายน้ำเจริญอาหาร เด็กและทารกที่ไม่ค่อยทานอาหารหรือทานอาหารยากก็จะรับประทานอาหารใด้ดียิ่งขึ้น

 • ช่วยให้หลับง่าย หลับสนิท และหลับลึกขึ้น ทำให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ทำงานได้อย่างเต็มที่ในขณะที่น้องหลับ ส่งผลให้ร่างกายเติบโตได้อย่างเต็มที่และสมวัย

 • ช่วยให้อารมณ์ดี ร่าเริง มีความสุข มั่นใจในตัวเอง ไม่กลัวคนแปลกหน้า กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก

 • ช่วยฝึกระเบียบวินัยและทักษะการเข้าสังคม จากการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันในคลาส ทำให้น้องรู้จักการแบ่งปัน การอดทนรอคอย และไม่เป็นเด็กใจร้อน เอาแต่ใจ

 • ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และลูกมีเวลาทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะการว่ายน้ำในเด็กทารกจะช่วยให้น้องรับรู้ถึงความรัก ความอบอุ่น ห่วงใย จากคุณพ่อคุณแม่ที่ลงว่ายน้ำกับน้องในคลาสจากการโอบกอดและสัมผัสตัว แถมยังช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กับลูกอีกด้วยค่ะ

เด็กทารกมีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมาตั้งแต่ตอนอยู่ในถุงน้ำคร่ำในครรภ์ของคุณแม่ จึงไม่แปลกที่เด็กทารกจะมีความสามารถในการดำน้้ำติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือที่เรียกว่า Diving Reflex อย่างไรก็ตามความสามารถนี้ไม่ใช่ความสามารถในการ “ว่ายน้ำ” นะคะ ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนน้องว่ายน้ำได้ก็ตามและหากไม่ถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจะเลือนหายไปเองเมื่อน้องอายุประมาณ 4-6 เดือน นั่นคือสาเหตุว่าทำไมจึงควรให้น้องเริ่มฝึกว่ายน้ำตั้งแต่ยังเล็ก เหตุผลก็เพื่อที่จะกระตุ้นความสามารถในการดำน้ำนี้ของน้องให้ยังคงติดตัวต่อไป ทำให้ไม่กลัวน้ำตั้งแต่ยังเล็ก และง่ายต่อการฝึกฝนต่อยอดทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกต้องต่อไปค่ะ

สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงวัย 4-6 เดือน น้องส่วนใหญ่จะคอแข็งแล้ว (สามารถตั้งคอขึ้นเองได้) ทำให้สามารถทำกิจกกรรมการสอนว่ายน้ำในคลาสได้อย่างปลอดภัย และน้องก็ยังได้รับการฉีดวัคซีนที่สำคัญส่วนใหญ่ครบแล้ว รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็หายเหนื่อยจากช่วงเวลาพักหลังคลอดน้องแล้วด้วยเช่นกันค่ะ

BABY SWIMMING เป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็ก “แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทย” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ด้านการบริการและการออกแบบพัฒนาหลักสูตรการสอนว่ายน้ำเด็กเล็กและทารก เรายังเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับความไว้วางใจและร่วมดำเนินงานกับโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง

คุณพ่อคุณแม่สามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าน้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำและการจมน้ำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ การว่ายน้ำท่ามาตรฐานที่ถูกต้องสวยงาม เห็นผลจริง จากหลักสูตรการสอนว่ายน้ำที่มีคุณภาพ โดยคุณครูสอนว่ายน้ำเด็กที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการบริการที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

ดูคะแนนรีวิวของเรา (4.9/5.0) จากลูกค้ามากกว่า 1,000 ครอบครัว ได้ที่นี่ค่า :

** คะแนนรีวิวจากลูกค้าของเรา **

สระว่ายน้ำของเราทุกสาขาเป็นสระน้ำอุ่น (30-33°c) ในร่ม ระบบน้ำเกลือ / น้ำแร่ / UV บำบัด ออกแบบและก่อสร้างอย่างพิถีพิถันให้เหมาะสำหรับทารกและเด็กอายุ 4 เดือน-12 ปี โดยเฉพาะ ไม่มีกลิ่น ไม่แสบตา และไม่ระคายเคืองผิวเด็กและทารก ช่วยให้น้องๆ รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุมค่าน้ำและความสะอาดตลอด 24 ชม. ด้วยระบบหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจริยะ บริเวณสระอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง แสงแดดส่องถึง และไม่อับชื้นค่ะ

monitoring chlorine level in kids swimming pool
สระว่ายน้ำของ BABY SWIMMING ในสาขาที่เป็นสระระบบน้ำเกลือจะใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในสระว่ายน้ำ และน้ำในสระจะถูกส่งไปยังเซลล์เกลือ (Salt chlorinator) เพื่อทำปฏิกิริยาไฟฟ้าและสร้างคลอรีนธรรมชาติ (Sodium hypochlorite – NaOCl) ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19 (COVID-19) ได้เหมือนคลอรีนปกติแต่ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ระคายผิว โดยค่าคลอรีนจะถูกควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลาด้วยเครื่องวัดระบบดิจิตอลที่แสดงผลได้อย่างแม่นยำค่ะ
 
สำหรับสาขาที่ใช้ระบบน้ำแร่ และระบบ Ultra Violet (UV) ในการฆ่าเชื้อ จะมีการเติมคลอรีนน้ำด้วยเครื่องควบคุมปริมาณคลอรีนอัตโนมัติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา สามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ได้ค่ะ
 
นอกจากนั้นแล้ว สระว่ายน้ำของเราทุกสาขายังมีการเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำส่งห้องแลปวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ อยู่เป็นประจำ โดยมีรอบการตรวจสอบที่ชัดเจนและเป็นระบบ พร้อมกับควบคุมและปรับแร่ธาตุองค์ประกอบต่างๆ ของน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาวะสมดุลย์ ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนการสอนว่ายน้ำเด็กทารกและเด็กเล็กอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำในสระว่ายน้ำของเราทุกสาขาได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง
 
คุณพ่อคุณแม่สามารถขอดูผลการตรวจสอบค่าน้ำได้ที่สาขา และพาน้องๆ มาเรียนว่ายน้ำได้อย่างสบายใจเลยค่า
toys with kids swimming pool

เรามีเกณฑ์ตรวจสอบการทำความสะอาดของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้ทุกชิ้นอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001:2015 เหมือนที่ใช้ในการทำความสะอาดโรงแรมชั้นนำและในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โดยมีการเปลี่ยนของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหลายชุดในแต่ละวันเพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสุขอนามัยสูงสุดสำหรับเด็กและทารก

คุณพ่อคุณแม่สามารถดูมาตรการป้องกันด้านอื่นๆ ของเราได้ที่ :

http://bit.ly/COVID19-Prevention

เราเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครัน โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ความสะดวก และจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้งานของคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

swimming school for children

ไม่จำเป็นค่ะ เนื่องจากสระว่ายน้ำมีความลึกเพียง 1-1.2 เมตร เท่านั้น ซึ่งเป็นระยะที่สามารถยืนถึง และเพื่อให้การเรียนการสอนว่ายน้ำและการทำกิจกรรมในคลาสมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่แออัดจนเกินไป ที่ BABY SWIMMING เราอนุญาตให้ผู้ปกครอง 1 ท่าน ลงสระว่ายน้ำกับน้องได้ 1 คน เท่านั้นค่ะ

swimming private lessons bangkok

หลักสูตรการสอนว่ายน้ำเด็กและทารกของเราออกแบบโดยนำจุดเด่นของหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็กในประเทศออสเตรเลียมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมการเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับอายุ พัฒนาการ รวมทั้งวัฒนธรรมการเลี้ยงดูเด็กทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยมากที่สุด นอกจากนี้หลักสูตรของเรายังได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจาก Swim Australia

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

โปรแกรมสอนว่ายน้ำของเรา

ทีมคุณครูสอนว่ายน้ำเด็กและทารกของเราเป็นคุณครูมืออาชีพ สอนสนุก มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยตรง คุณครูผู้สอนทุกท่านผ่านการฝึกอบรมการสอนว่ายน้ำเด็กและทารกตามเกณฑ์มาตรฐานของ Australian Swimming Coaches & Teachers Association (ASCTA) และการฝึกอบรมการสอนว่ายน้ำเด็กและทารกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงตาม Training Roadmap ในแบบฉบับเฉพาะของ BABY SWIMMING ที่ได้รับการควบคุมคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยทีม “BABY SWIMMING Academy” เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณครูมีความรู้และทักษะในการสอนว่ายน้ำให้น้องๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เห็นผลจริง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพการสอนว่ายน้ำของคุณครูรวมทั้งจัดฝึกอบรมเพื่ออัพเดทความรู้ ทักษะ และกิจกรรมใหม่ๆ ให้แก่คุณครูทุกท่าน ทุกสาขา อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

ทีมงานคุณภาพ

ข้อแนะนำมีดังนี้ค่ะ :-

 • มาถึงสระว่ายน้ำก่อนเวลาเรียนว่ายน้ำประมาณ 15-30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ
 • งดนมและอาหารน้องก่อนเข้าเรียน 30 นาที เพื่อป้องกันน้องอาเจียนลงสระว่ายน้ำขณะเรียนในคลาส
 • งดทา Body Lotion และล้างตัวให้สะอาดก่อนลงสระทุกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ :

การเตรียมตัวเรียนว่ายน้ำ