คอร์สเรียนว่ายน้ำในระดับ NEMO มุ่งเน้นในการฝึกให้น้องมีความ ‘มั่นใจ’ และสามารถทำกิจกรรมว่ายน้ำเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ ในช่วงวัยเดียวกัน ฝึกการเคลื่อนที่ในสระว่ายน้ำเพื่อสร้างความคุ้นชินและกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่รวมทั้งการทำงานร่วมกันของประสาทสัมผัสต่างๆ ฝึกการกลั้นหายใจตามคำสั่ง และดำน้ำในระยะสั้นๆ อย่างถูกวิธี รวมถึงทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์หลักของคอร์ส

  • สร้างความคุ้นเคยกับน้ำและความมั่นใจในตนเองขณะทำกิจกรรมในคลาส
  • การบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่
  • สามารถเคลื่อนที่ในน้ำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ได้ในระยะ 3-5 เมตร
  • มีความมั่นใจในการดำน้ำ สามารถกลั้นหายใจได้เองโดยอัตโนมัติ
  • สามารถเกาะหรือกอดอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อลอยตัวในน้ำได้ด้วยตนเอง
  • สามารถดำน้ำและหมุนตัวเพื่อเข้าหาที่ปลอดภัย

ตัวอย่างกิจกรรมในคอร์ส

Baby Swimming School
Swimming lesson for children
Baby learn how to swim in bangkok
best swimming school bangkok
best swimming class in thailand
Best swimming school in bangkok
ค่าเรียนว่ายน้ำระยะเวลาจำนวนเงิน
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชำระครั้งเดียว1,000 บาท
ค่าเรียนว่ายน้ำ (คลาส Starfish-Shark) 30 นาที (11 ครั้ง / 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) 8,000 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
7,000-7,500 บาท (ต่างจังหวัด)
ค่าเรียนว่ายน้ำ (คลาส Shark Gold ขึ้นไป) 45 นาที (11 ครั้ง / 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ) 9,500 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
8,500-9,000 บาท (ต่างจังหวัด)

* ค่าเรียนว่ายน้ำปี 2564 (2021 Course Fees)
** สำหรับสาขาในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามข้อมูลค่าเรียนของสาขาที่สนใจค่ะ

คอร์สเรียนว่ายน้ำระดับอื่นๆ

STARFISH

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็กทารก อายุ 4-12 เดือน

Dolphin Swimming Class

DOLPHIN

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็ก อายุ 2-4 ปี

Shark Swimming Class

SHARK

คอร์สเรียนว่ายน้ำเด็ก อายุ 4-12 ปี