M1_22_featureweb
กิจกรรมลอยตัวนั้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ใกล้ชิดระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกแล้ว ยังเป็นการฝึกให้น้องมีสมาธิด้วยนะคะ น้องเอวา คลาส Starfish วัย 9 เดือน สาขาพระราม2 กำลังลอยตัวนอนบนบ่าของคุณพ่อแบบชิลๆ เลย น่ารักมากๆ เลยค่ะ

Share this