เด็กสามารถดำน้ำได้ตั้งแต่แรกเกิด


โดยปกติธรรมชาติเด็กสามารถดำน้ำได้ตั้งแต่แรกเกิด

เพราะเด็กคุ้นเคยกับสภาพที่อยู่ในน้ำในท้องแม่เป็นเวลานาน 9 เดือน เวลาลงน้ำเด็กจะมีสัญชาตญาณปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในน้ำ การหมุนเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายจะมีลักษณะแตกต่างจากการหมุนเวียนของเลือดเมื่อร่างกายอยู่บนบก เวลาเด็กเอาหน้าแตะน้ำจะเกิดการปรับการหมุนเวียนของเลือดให้เหมาะสมกับสภาพการอยู่ในน้ำ

มาร่วมมอบของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวลูกน้อยของคุณไปตลอดชีวิตกับ BABY SWIMMING ได้ทุกสาขานะคะ… “BABY SWIMMING, a precious lifetime gift for your kids”

Share this