เมื่อคุณพ่อและคุณแม่พาน้องๆ มาเรียนว่ายน้ำ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ก็คือ “การสร้างกำลังใจ และให้ลูกกล้าที่จะเรียนรู้” และนี่เป็นภาพบรรยกาศของการเรียนว่ายน้ำในคลาส Shark ของน้องเอย วัย 3 ปีแห่ง BABY SWIMMING สาขา บางแสน-ศรีราชา กับคุณพ่อค่า ในทุกๆ กิจกรรมที่คุณครูได้สอนและแนะนำทักษะต่างๆ คุณพ่อจะคอยกระตุ้นให้น้องทำด้วยตนเอง และกล้าที่ตัดสินใจ การมาเรียนว่ายน้ำจึงเป็นเรื่องที่สนุกสนานของน้องเอยไปแล้วค่ะ
คุณครูขอชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจ และหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งเดียวที่จะชนะความกลัวได้ คือการสร้างความมั่นใจนะคะ มาร่วมสร้างความมั่นใจในเป้าหมายแรกของลูกน้อย ได้ที่ BABY SWIMMING ค่า

Share this