** ปฏิทินประจำปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามสาขาที่สนใจเพื่อขอปฏิทินและตารางเรียนว่ายน้ำอัพเดทล่าสุดนะคะ ^^