ทักษะการ Dog paddling เป็นทักษะหนึ่งในการเอาชีวิตรอดจากการพลัดตกน้ำ

น้องๆ ที่สามารถ Dog paddling ได้ จะสามารถเคลื่อนที่ในน้ำเข้าหาที่ปลอดภัยที่ใกล้ตัวที่สุด สิ่งที่เบบี้สวิมมิ่งสอนนั้น จะเป็นทักษะที่ติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต ไม่ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆ ขึ้นก็ตาม น้องจะสามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำได้อย่างแน่นอน ลองมาดูน้องโลมาสุดสวย คลาส Nemo แห่ง BABY SWIMMING สาขารามคำแหง 112 (สัมมากร) โชว์การ Dog paddling กันค่า

Share this