Tag Archives: การว่ายน้ำช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูก

การว่ายน้ำช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกน้อย

การสร้างความมั่นใจให้น้องๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้โดยการชื่นชมน้องเมื่อทำได้ดี ประสบความสำเร็จ น้องๆ จะรู้สึกถึงความสำคัญในตัวเอง เกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ ดังนั้นการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมว่ายน้ำ ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกกันได้ทั้งครอบครัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจให้น้องๆ ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกให้น้องๆ...