Tag Archives: การเตะขาท่าฟรีสไตล์

เงือกน้อย (3-6 ปี) ฝึกว่ายน้ำท่าผีเสื้อ

วันนี้มาพบกับน้องๆ จากคลาส Shark (3-6 ปี) แห่ง BABY SWIMMING สาขาสาทร-พระราม 3 กันนะคะ กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนที่ท่าผีเสื้อ ซึ่งการเตะขาลักษณะนี้ จะไม่เหมือนกับการเตะขาท่าฟรีสไตล์และกรรเชียงนะคะ คุณครูมีเทคนิคง่ายๆ...