Tag Archives: กิจกรรมท่าลอยตัว

การฝึกทักษะเอาตัวรอดในน้ำกับกิจกรรมท่าลอยตัว

การฝึกทักษะเอาตัวรอดในน้ำกับกิจกรรมท่าลอยตัว flipfloat และเพิ่มท่าแมงกะพรุน ในการกอดเข่างอตัว เพื่อฝึกสมาธิรวบรวมสติก่อนพลิกตัวกลับมานอนหงายเพื่อรอคอยความช่วยเหลือ หรือสามารถว่ายน้ำกับเข้าหาที่ปลอดภัยที่สุดนั้น เป็นการฝึกความมั่นใจ และการกล้าตัดสินใจหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งน้องๆ ในทุกช่วงอายุ จะถูกฝึกทักษะการทรงตัวนอนหงาย เพื่อเอาตัวรอดตั้งแต่เริ่มเรียนในคลาสแรกๆ เลยค่ะ …หมั่นฝึกฝนและทำซ้ำบ่อยๆ รับรองเก่งแบบน้องอีสตั้น...