Tag Archives: กิจกรรม Donut Tower

สนุกเรียง ‘Donut Tower’ ฉลาดรู้เรื่อง ‘สี’

โลกรอบตัวเราเต็มไปด้วยสีสันค่ะ ไม่ว่าจะท้องฟ้า ใบไม้ ผู้คน รถ ฯลฯ ล้วนมีสีเป็นองค์ประกอบทั้งนั้น ซึ่งนอกจากสวยงามชวนมองแล้ว สียังสามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปได้ด้วย และสำหรับเจ้าตัวเล็กของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วการสนับสนุนให้เขารู้จักสังเกตสีของวัตถุจะทำให้ลูกได้รู้จักสี เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของสีต่อความรู้สึกของเขา ถือเป็นตัวช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยอย่างรอบด้านค่ะ 🖍 ดังนั้น วันนี้เราจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองชวนเจ้าตัวจิ๋วของคุณมาสนุกเรียนรู้เรื่อง...