Tag Archives: นวดกระตุ้นพัฒนาการลูก

มานวดกระตุ้นพัฒนาการลูกกันเถอะ

รู้ไหมคะว่าเบบี้ตัวน้อยชอบให้คุณแม่นวดนะ เพราะนอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อเล็กๆ ของลูกผ่อนคลาย กระตุ้นระบบประสาท และพัฒนาการแล้ว ยังสร้างอารมณ์ที่ดีให้ลูกด้วยค่ะ และจุดที่คุณแม่ควรนวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเจ้าตัวเล็กมีดังนี้ค่ะ 1. นวดริมฝีปาก จุดนี้คุณแม่ควรนวดเพื่อกระตุ้นการกินและการดูดกลืนของเบบี้ค่ะทำแบบนี้สิ: ใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างวางตรงกลางเหนือริมฝีปากบนของลูก ลากออกมาเป็นเส้นตรงจนสุดขอบปาก ทำซ้ำประมาณ 5 ครั้ง...