Tag Archives: บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020

BABY SWIMMING ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนเก่งของเรา ดร. พลภัทร นิติธรรมยง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020″

BABY SWIMMING ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคนเก่งของเรา ดร. พลภัทร นิติธรรมยง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ” โดยคณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)