Tag Archives: ปีนป่ายในน้ำทักษะสำคัญที่ลูกต้องรู้

ปีนป่ายในน้ำ…ทักษะสำคัญที่ลูกต้องรู้

การรู้จัก 'ปีน' เข้าหาที่ปลอดภัยเป็นทักษะสำคัญในการเอาตัวรอดทางน้ำ วันนี้เราพาคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ มาเรียนรู้ทักษะการปีนเข้าสู่ที่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในน้ำกันค่ะ