Tag Archives: ฝึกเตะขาแบบ Side Kick

อยากเก่งว่ายท่าฟรีสไตล์ หนูต้องฝึก ‘Side kick’

การว่ายน้ำโดยเฉพาะว่ายท่าฟรีสไตล์ด้วยแล้ว ใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาว่ายไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะ เจ้าตัวเล็กควรต้องเรียนรู้วิธีการบิดหน้าเพื่อหายใจขณะว่ายน้ำได้ด้วย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการบิดหน้าหายใจว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ของลูกรักก็คือ การฝึกเตะขาแบบ Side Kick ค่ะ จะฝึกอย่างไร มีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวเล็กแค่ไหน ไปดูกันเล้ย 1. อยากว่ายฟรีสไตล์ต้อง Side Kick...