Tag Archives: พริมพราว

มาชมมาตรการป้องกัน COVID-19 จากพี่พริมน้องพราวกันค่า

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด BABY SWIMMING จึงขอกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ค่ะ