Tag Archives: ร่างกายแข็งแรง

มาสร้างร่างกายที่แข็งแรงให้ “ลูกวัย อ.” กันเถอะ

วัยอนุบาลนั้นเป็นช่วงของจุดเปลี่ยนสำคัญของลูกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือและส่งเสริมพัฒนาการค่ะ เพราะเจ้าจอมซนจะเริ่มสนใจและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัวมากขึ้นนั่นเอง การส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้านให้ลูกจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านร่างกายที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะใช้ต่อยอดสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ต่อไปนั่นเอง ส่วนจะสร้างร่างกายที่แข็งแรงให้ลูกวัยอนุบาลอย่างไรดี… เรามีวิธีมาบอกแล้วค่ะ เคลื่อนไหวเป็นประจำ เล่นอย่างสม่ำเสมอ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของลูกวัยอนุบาลนั้นสร้างได้ง่ายๆ แค่คุณพ่อคุณแม่กระตุ้นให้เขาได้เคลื่อนไหวและเล่นสนุกอย่างสม่ำเสมอค่ะ เช่น ให้ลูกเล่นเดินเขย่งเท้าบ่อยๆ...