Tag Archives: วัยอนุบาล

เจ้าหนูวัยอนุบาลต้องออกกำลังกายนะ

ลูกรักวัยอนุบาลเป็นช่วงวัยแห่งการบ่มเพาะศักยภาพและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะ เพราะเขาสามารถซุกซน ทรงตัว กระโดดโลดเต้น เดินและวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น การเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วนเริ่มทำงานประสานกันได้ดีมากขึ้นด้วย ดังนั้น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านนี้ของเขาคือ การชวนและกระตุ้นให้เขาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อให้แข็งแรงพร้อมรับการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะ กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อลูกวัยอนุบาล 💪🏼 ชวนลูกปั่นจักรยานสามล้อ เพื่อฝึกการทรงตัวและยืดหยุ่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เล่นโยนบอลรับบอลกันให้สนุก ฝึกกล้ามเนื้อแขน...