Tag Archives: วิธีป้องกันเจ้าตัวเล็กจมน้ำ

ยุทธวิธีป้องกันเจ้าตัวเล็ก “จมน้ำ”

เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การจมน้ำของเด็กๆ ก็เช่นกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น เราจึงนำยุทธวิธีป้องกันเจ้าตัวเล็กจมน้ำมาฝากค่ะ