Tag Archives: วินัย

ช่วยลูกรักมีทักษะภาษาที่ดีด้วย “วินัย” การอ่าน

เรื่องของ “การอ่าน” และการใช้ภาษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อลูกรักค่ะ โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะการสื่อสารของเขาในอนาคต และการส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาเกิดอย่างถ่องแท้ ถูกต้อง ชัดเจน จะนำเขาไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดภาษาที่ 2 หรือ 3 ได้อย่างดีต่อไป แต่อย่าคิดว่าการส่งเสริมทักษะทางภาษาให้ลูกเป็นเรื่องที่ปล่อยตามธรรมชาติได้เดี๋ยวเขาก็อ่านได้เอง เขียนได้เองนะคะ ขึ้นชื่อว่า...