Tag Archives: ว่ายน้ำสร้างความมั่นใจให้ลูก

การว่ายน้ำช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกน้อย

การสร้างความมั่นใจให้น้องๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้โดยการชื่นชมน้องเมื่อทำได้ดี ประสบความสำเร็จ น้องๆ จะรู้สึกถึงความสำคัญในตัวเอง เกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ ดังนั้นการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมว่ายน้ำ ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกกันได้ทั้งครอบครัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจให้น้องๆ ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกให้น้องๆ...

"ว่ายน้ำ" สร้างความกล้าและความมั่นใจให้ลูกน้อยได้

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังให้เจ้าตัวเล็กนะคะ เพราะเมื่อไรก็ตามที่ลูกน้อยขาดความมั่นใจเขาจะกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่เลย เพราะกลัวความล้มเหลว กลัวทำให้ตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ผิดหวัง ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของลูกรักในอนาคตค่ะ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องงัดกลยุทธ์หากิจกรรมที่จะช่วยสร้างความกล้าและความมั่นใจให้ลูกน้อยกันหน่อย… และแน่นอนค่ะ ไม่มีอะไรจะดีและง่ายเท่ากับการ ‘ว่ายน้ำ’ อีกแล้ว เพราะนี่คือเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้เจ้าตัวเล็กก้าวผ่านความกลัวไปสู่ความมั่นใจนั่นเอง ว่ายน้ำสร้างพลังความกล้า การชวนเจ้าตัวเล็กไปเรียนว่ายน้ำถือเป็นความท้าทายใหม่สำหรับเขาค่ะ คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงความตื่นเต้นและกระตือรือร้นไปกับลูกด้วย...