Tag Archives: สร้างแรงจูงใจให้ลูก

แรงจูงใจที่ดีพาเบบี้สู่ความสำเร็จ

‘การสร้างแรงจูงใจ’ ให้ลูกมุมานะไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะ วันนี้มีวิธีการดีๆ ในการสร้างแรงจูงใจจากความกดดันเพื่อให้ลูกรักคว้าฝันมาฝากกันค่ะ