Tag Archives: อุปกรณ์ว่ายน้ำ

มาฝึกลูกรักใช้ ‘เสื้อชูชีพ’ กันเถอะ

‘เสื้อชูชีพ’ เป็นอุปกรณ์สำคัญต่อการเดินทางหรือเล่นกีฬาทางน้ำที่เด็กๆ ควรใช้งานให้เป็น วันนี้มาทำความรู้จักและฝึกลูกรักใช้งานเจ้าเสื้อชูชีพนี้กันดีกว่าค่ะ