Tag Archives: เรียนว่ายน้ำยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี

การเรียนว่ายน้ำ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี

น้องวิปร์ เริ่มเรียนที่ BABY SWIMMING สาขาพระราม 2 ตั้งแต่อายุ 4 เดือนจนถึงปัจจุบันอายุเกือบ 3 ปีเเล้วค่า การมาเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้องมีความสุข รักในการเรียน และสามารถพัฒนาการว่ายน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ…...