babyswimmingthailand+

การอาบน้ำไม่ใช่แค่การทำความสะอาดร่างกายเพียงอย่างเดียว

นะคะ แต่ยังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 4 ให้น้องๆ อีกด้วยค่า
ที่ BABY SWIMMING เรามีมากกว่านั้น น้องๆ จะได้พัฒนาทั้งทางด้านประสาทสัมผัสทั้ง 4 และทางด้านร่างกายรวมถึงความสามารถในการว่ายน้ำอีกด้วยค่า

Share this