? วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า” ค่ะ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องๆ ไปทำบุญเวียนเทียนกันนะคะ ส่วนแอดมินของเราก็จะขอไปทำบุญเช่นกันค่ะ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ ???

baby swimming thailand_20.5.16

 
? วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระพุทธเจ้า” ค่ะ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องๆ ไปทำบุญเวียนเทียนกันนะคะ ส่วนแอดมินของเราก็จะขอไปทำบุญเช่นกันค่ะ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ ???
@babyswimmingthailand #babyswimmingthailand #babyswimming #preciouslifetimegift #survivalskills #สระว่ายน้ำทารก #สระว่ายน้ำเด็ก #สระว่ายน้ำเด็กเล็ก #สอนว่ายน้ำเด็ก #สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็

 

Share this