[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=xoT4CuTAA2o[/embedyt]

 
ความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางน้ำ น้องๆ ต้องหาวิธีการเอาตัวรอดหาพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งกิจกรรม Half Turn หรือการหมุนตัว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่น้องควรฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อที่จะสามารถใช้ในยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะคะ
“Baby Swimming เชื่อว่าทุกความมุ่งมั่นของเราจะสามารถดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันค่า”
มาร่วมมอบของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวลูกน้อยของคุณไปตลอดชีวิตกับ BABY SWIMMING ได้ทุกสาขานะคะ… “BABY SWIMMING, a precious lifetime gift for your kids” @babyswimmingthailand ‪#‎babyswimmingthailand‬ ‪#‎babyswimming‬ ‪#‎preciouslifetimegift‬ ‪#‎survivalskills‬ ‪#‎สระว่ายน้ำทารก‬ ‪#‎สระว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎สระว่ายน้ำเด็กเล็ก‬ ‪#‎สอนว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก‬ ‪#‎เรียนว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก‬ ‪#‎โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็ก‬

Share this