การฝึกลอยตัวหงายหลังในครั้งแรกๆ ของเด็กๆ จะเริ่มต้นจากการอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้น้องเกิดความมั่นใจ น้องจะรู้สึกอบอุ่นและไม่เกร็ง นี่แค่คลาสแรกของน้องๆ จากสาขาบางแสนนะคะ น้องๆ ยังมั่นใจขนาดนี้ คลาสต่อๆ ไป น้องๆ จะนอนนิ่งๆ ได้อย่างสบายๆ เลยค่า

baby swimming thailand_26.5.16

 
การฝึกลอยตัวหงายหลังในครั้งแรกๆ ของเด็กๆ จะเริ่มต้นจากการอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้น้องเกิดความมั่นใจ น้องจะรู้สึกอบอุ่นและไม่เกร็ง นี่แค่คลาสแรกของน้องๆ จากสาขาบางแสนนะคะ น้องๆ ยังมั่นใจขนาดนี้ คลาสต่อๆ ไป น้องๆ จะนอนนิ่งๆ ได้อย่างสบายๆ เลยค่า
มาร่วมมอบของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวลูกน้อยของคุณไปตลอดชีวิตกับ BABY SWIMMING ได้ทุกสาขานะคะ… “BABY SWIMMING, a precious lifetime gift for your kids” @babyswimmingthailand #babyswimmingthailand #babyswimming #preciouslifetimegift #survivalskills #สระว่ายน้ำทารก #สระว่ายน้ำเด็ก #สระว่ายน้ำเด็กเล็ก #สอนว่ายน้ำเด็ก #สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็

Share this