⚠️ มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ⚠️

เลื่อนรูป ซ้าย-ขวา เพื่อดูมาตรการของเราได้เลยค่ะ
(Latest update : 26 เมษายน 2566)


เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด BABY SWIMMING จึงขออนุญาตอัพเดทแนวทางการปฏิบัติสำหรับสมาชิกทุกท่าน (ทั้งสมาชิกปัจจุบันและผู้ที่สนใจเรียนว่ายน้ำกับเรา) รวมถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมในทุกๆ สาขาของเราดังแสดงในรูปด้านบนค่ะ 😊🙏🏻
 
ร่วมด้วยช่วยกันให้เราทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 นะคะ 😄🥰💪🏻🚫🦠 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ 😊🙏🏻
 
💙 ด้วยความห่วงใย 💙
BABY SWIMMING

🌐 babyswimmingthailand.com

✨มาร่วมมอบของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวลูกของคุณไปตลอดชีวิตกับ BABY SWIMMING โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ 🇹🇭💯🏆🎉😊🙏🏻✨

✨”BABY SWIMMING, A Precious Gift for Your Kids” 🐳 🏊🏻 💦 💙 🎁 ✨

#babyswimming #สอนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #สระว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #สระน้ำอุ่น #สระในร่ม

Share this