? “เพราะความใสของน้ำแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่ตัววัดคุณภาพน้ำที่ดีเสมอไป…” ที่ BABY SWIMMING เราจึงให้ความสำคัญและพิถีพิถันเป็นอย่างมากกับการดูแลคุณภาพน้ำ 

water quality

? “เพราะความใสของน้ำแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่ตัววัดคุณภาพน้ำที่ดีเสมอไป…” ที่ BABY SWIMMING เราจึงให้ความสำคัญและพิถีพิถันเป็นอย่างมากกับการดูแลคุณภาพน้ำ โดยนอกเหนือจากการตรวจวัดค่าน้ำเพื่อหาปริมาณจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ อย่างสม่ำเสมอแล้ว เรายังมีการเปลี่ยนน้ำในสระใหม่เป็นประจำ รวมทั้งตรวจสอบและปรับแร่ธาตุองค์ประกอบต่างๆ ของน้ำในสระให้สมดุลย์ ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับทารกและเด็กเล็กอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำในสระของเราในทุกสาขามีคุณภาพแบบปลอดภัย ว่ายสบาย หายห่วง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างแท้จริงค่ะ ???????????
@babyswimmingthailand #‎babyswimmingthailand‬ ‪#‎babyswimming‬ ‪#‎สระว่ายน้ำทารก‬ ‪#‎สระว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎สระว่ายน้ำเด็กเล็ก‬ ‪#‎สอนว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก‬ ‪#‎เรียนว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก‬ ‪#‎โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก‬ ‪#‎โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็ก‬

Share this