เพื่อความสบายใจของทุกท่าน วันนี้ BABY SWIMMING ขอพาคุณพ่อคุณแม่มาฟังคำตอบจากคลิปของ Dr Leong Hoe Nam นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อชาวสิงคโปร์ ผู้ให้ข้อมูลและคำตอบเรื่องนี้ผ่านทางเวปไซต์ Gov.sg (www.gov.sg) ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์กันนะคะ (หรือสามารถอ่านรายละเอียดบทสัมภาษณ์ในหัวข้อ “Advice for Parents & Children” พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยได้ด้านล่างค่ะ)
 


Advice for Parents & Children
*** ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองและเด็ก ***


Q1: Should my child avoid extracurricular activities, like dance lessons?
เด็กๆ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น คลาสเต้นรำ ฯลฯ หรือไม่

At this point in time, the probability of getting COVID-19 is extremely remote. I think if everyone in class were to check that there are no temperatures, with no respiratory symptoms, each take the responsibility to themselves, then go for the class and enjoy yourself. Let the child be a child.

ณ เวลานี้ การที่จะได้รับเชื้อ COVID-19 จากการทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นไปได้ยาก ถ้าหากทุกคนตรวจวัดไข้ตนเองเป็นประจำว่าไม่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ (เช่น ไอ จาม ฯลฯ) โดยที่ทุกคนแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่ดี ก็สามารถไปเรียนได้อย่างสนุก ปล่อยให้เด็กได้เป็นเด็กตามวัยของเขาครับ

Q2: What about playing at the playground or attending birthday parties?
แล้วการไปเล่นในสนามเด็กเล่นหรือไปร่วมงานวันเกิดล่ะ

Team sports, birthday parties, playgrounds, they all boil down to the same thing. We need to be responsible for ourselves. The organiser of such an event will need to check with the individual child. Is he well? Does he have any respiratory symptoms? Is there any fever? If any of these exists, the child should be excluded and should only participate the next time round when the child is feeling much better.

การเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ การไปร่วมงานวันเกิด หรือการเล่นที่สนามเด็กเล่น ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวกันคือทุกคนต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้จัดงานรายนั้นๆ ต้องหมั่นตรวจสอบเด็กแต่ละคนว่าไม่สบาย มีอาการผิดปกติทางทางเดินหายใจหรือมีไข้อย่างไรหรือไม่ หากมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ก็ไม่ควรให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นๆ โดยให้รอให้หายดีก่อนจึงมาร่วมงานหรือกิจกรรมในครั้งถัดไปครับ

Q3: Can I contract COVID-19 from swimming?
การว่ายน้ำสามารถรับเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

The virus detests one thing, and that is “water”. In fact, if you were to go swimming, that would be fine. The contact with water will kill the virus via osmosis, the virus will literally die. So swimming, go ahead. By all means, have some fun.

ไวรัสเกลียดสิ่งหนึ่งคือ “น้ำ” ดังนั้นถ้าคุณจะไปว่ายน้ำก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล.. ไวรัสเมื่อสัมผัสกับน้ำจะตายด้วยกระบวนการออสโมซิส ดังนั้นไปว่ายน้ำให้สนุกเถอะครับ

Q4: What are some precautions schools have put in place?
มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่โรงเรียนต่างๆ ได้ดำเนินการแล้ว

The schools have taken extraordinary effort to ensure the safety of the students as well as the teachers within. From checking of temperature to having health declarations, travel declarations, cancelling of school assemblies, outdoor activities, and interaction with other schools. In other words, the child is only exposed effectively to his own classmates. So if one class is affected, there is a high chance that the rest of the school compound is not affected.

โรงเรียนหลายๆ แห่งได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและครูผู้สอน เช่น การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของเด็กนักเรียนและคุณครู เช็คข้อมูลประวัติสุขภาพ ข้อมูลการเดินทาง ยกเลิกการจัดกิจกรรมภายใน กิจกรรมกลางแจ้ง และการทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่น หรือพูดได้ว่าเด็กนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นของตนเองเท่านั้น ดังนั้นถ้าคลาสใดก็ตามได้รับผลกระทบ ก็จะช่วยให้มีโอกาสสูงที่ส่วนที่เหลือของโรงเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบตามไปด้วย

Reference:
https://www.gov.sg/…/infectious-disease-expert-answers-more…
(Published on 24 February 2020)


🌐 babyswimmingthailand.com

✨มาร่วมมอบของขวัญล้ำค่าที่จะติดตัวลูกของคุณไปตลอดชีวิตกับ BABY SWIMMING โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ 🇹🇭💯🏆🎉😊🙏🏻✨

✨”BABY SWIMMING, A Precious Gift for Your Kids” 🐳 🏊🏻 💦 💙 🎁 ✨

#babyswimming #สอนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #สระว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #สระน้ำอุ่น #สระในร่ม

Share this