เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๑๑ ปี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นี้

baby swimming thailand_29.4.16

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๑๑ ปี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ นี้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ และพระพลานามัยแข็งแรง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร และพนักงานสถาบันสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก เบบี้ สวิมมิ่ง ?????
@babyswimmingthailand #babyswimmingthailand#babyswimming #สระว่ายน้ำทารก #สระว่ายน้ำเด็ก#สระว่ายน้ำเด็กเล็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็
Share this