เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษา ๓๒ ปี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

baby swimming thailand_5.5.16-2

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษา ๓๒ ปี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร คณะครูและพนักงาน สถาบันสอนว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก เบบี้ สวิมมิ่ง ????
@babyswimmingthailand #babyswimmingthailand #babyswimming #preciouslifetimegift #survivalskills #สระว่ายน้ำทารก #สระว่ายน้ำเด็ก #สระว่ายน้ำเด็กเล็ก #สอนว่ายน้ำเด็ก #สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก #เรียนว่ายน้ำเด็ก #เรียนว่ายน้ำเด็กเล็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็ก #โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเล็

Share this