การเตรียมตัวเรียนว่ายน้ำ
(สำหรับน้องอายุ 3 ปี หรือต่ำกว่า)

 • งดนม/อาหารน้อง 30 นาที ก่อนเรียน และมาถึงก่อนเวลาเรียน 15-30 นาที
 • ชุดว่ายน้ำน้อง (มีจำหน่ายตัวละ 650 บาท)
 • แพมเพิร์สสำหรับลงสระว่ายน้ำ (มีจำหน่ายแพ็คละ 350 บาท/ชิ้นละ 50 บาท)
 • กางเกงกันอุจจาระรั่ว (มีจำหน่ายตัวละ 750 บาท)
 • ผู้ปกครองและน้องกรุณางดทาครีมทาตัว (Body Lotion)/ครีมทาผิว (Skin Cream) ลงสระว่ายน้ำ
 • ผู้ปกครองลงสระว่ายน้ำพร้อมกับน้องได้ 1 ท่าน (กรุณาใส่ชุดว่ายน้ำลงสระว่ายน้ำเท่านั้น)
 • ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์เปลี่ยนกลับบ้าน และถุงผ้าเปียกสำหรับใส่ผ้าเปียก
Download Checklist

การเตรียมตัวเรียนว่ายน้ำ
(สำหรับน้องอายุมากกว่า 3 ปี)

swimming costumes for children
 • งดนม/อาหารน้อง 30 นาที ก่อนเรียน และมาถึงก่อนเวลาเรียน 15-30 นาที
 • ชุดว่ายน้ำน้อง
 • แว่นตาว่ายน้ำ (มีจำหน่ายชิ้นละ 450 บาท)
 • น้องที่ผมยาวกรุณาใส่หมวกว่ายน้ำ
 • ผู้ปกครองและน้องกรุณางดทาครีมทาตัว (Body Lotion)/ครีมทาผิว (Skin Cream) ลงสระว่ายน้ำ
 • ผู้ปกครองลงสระว่ายน้ำพร้อมกับน้องได้ 1 ท่าน (กรุณาใส่ชุดว่ายน้ำลงสระว่ายน้ำเท่านั้น)
 • ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์เปลี่ยนกลับบ้าน และถุงผ้าเปียกสำหรับใส่ผ้าเปียก
Download Checklist