Tag Archives: ความผิดปกติ

อย่านิ่งนอนใจ… เมื่อเจ้าหนูวัยอนุบาล “ผมร่วง”

เชื่อไหมคะว่าเจ้าตัวเล็กวัยอนุบาลก็มีโอกาสผมร่วงได้เหมือนผู้ใหญ่ ซึ่งอาการนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนมาถึงคุณพ่อคุณแม่ว่ากำลังเกิดความผิดปกติบางอย่างกับลูกนะคะ