Tag Archives: monkey hanging

ไขข้อข้องใจ…ทำไมต้องให้ลูกฝึกว่ายน้ำใน “สระน้ำอุ่น”?

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ และการที่คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมี “จิตใจอ่อนโยน”

6 วิธีปลูกฝังลูกให้มีจิตใจอ่อนโยน

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ และการที่คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ จำเป็นต้องอาศัยทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมี “จิตใจอ่อนโยน”

ฝึกลูกน้อย “ลอยตัว” ในน้ำกับอุปกรณ์ “NOODLE”

เราขอเสนอกิจกรรม “Monkey Hanging ล.ลิง ไต่ราว” ในสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก ลูกน้อยจะแปลงกายเป็นลิงน้อยไต่ราวในสระน้ำได้น่ารักขนาดไหน

ชวนลูกสนุกฝึกกล้ามเนื้อกับกิจกรรม Monkey Hanging ล.ลิง ไต่ราว

เราขอเสนอกิจกรรม “Monkey Hanging ล.ลิง ไต่ราว” ในสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก ลูกน้อยจะแปลงกายเป็นลิงน้อยไต่ราวในสระน้ำได้น่ารักขนาดไหน